Założone w grudniu 2009 r. we Wrocławiu Polsko-niemieckie Centrum Badawcze Prawa Publicznego i Ochrony Środowiska (GP PLEN) (German-Polish Centre for Public Law and Environmental Network (GP PLEN) jest wspólną jednostką badawczą Uniwersytetu Wrocławskiego i Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego (BTU) Cottbus - Senftenberg. Podstawowymi podmiotami GP PLENu są po polskiej stronie Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (WPAiE) Uniwersytetu Wrocławskiego po niemieckiej stronie i Instytut Nauk Administracyjnych(INA) tegoż Wydziału Uniwersytetu Wrocławskiego, a po stronie niemieckiej Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych (Zentrum für Rechts- und Verwaltungswissenschaften (ZfRV)) BTU Cottbus - Senftenberg. Jednostka znajduje się pod nadzorem Rektora Wrocławskiej Alma Mater i Prezydenta BTU Cottbus - Senftenberg.

Celem GP PLEN jest poznawanie oraz pogłębianie wiedzy o porządkach prawnych obu krajów, jak również realizacja ponadgranicznych projektów badawczych z dziedziny prawa publicznego, nauk administracyjnych i prawa ochrony środowiska, w tym także w aspekcie interdyscyplinarnym.

Obok pozyskiwania środków ze źródeł pozauniwersyteckich na finansowanie działalności badawczej przewiduje się również współpracę w zakresie publikacji oraz wymiany kadry naukowej i doktorantów obu Uniwersytetów.

Aktywność GP PLEN odzwierciedla się między innymi w organizowaniu konferencji, sympozjów jak również aktywności publikacyjnej.

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

Mandatory

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

statistic

Name Purpose Lifetime Type Provider
_pk_id Used to store a few details about the user such as the unique visitor ID. 13 months HTML Matomo
_pk_ref Used to store the attribution information, the referrer initially used to visit the website. 6 months HTML Matomo
_pk_ses Short lived cookie used to temporarily store data for the visit. 30 minutes HTML Matomo