Ze względu na obecne wyzwania, badania i nauczanie w dziale "Socjologia na rzecz pracy socjalnej" skupiają się na następujących współpracujących ze sobą obszarach tematycznych:

  • Dynamika społeczna w kontekście globalnej skali przemieszczania się uchodźców i ruchów migracyjnych,
  • Dzieciństwo, edukacja i wychowanie w świetle nierówności społecznych,
  • Regionalne i demograficzne procesy zmian.

Te obszary tematyczne są odpowiednie do zrozumienia i zwalczania procesów wykluczenia społecznego i reintegracji, jak również procesów poprawy sytuacji społecznej i zrozumienia złożonych struktur społecznych. Zatem podstawowe zagadnienia pracy socjalnej stanowią przedmiot zainteresowania z socjologicznego punktu widzenia.

Wydział zawsze poszukuje asystentów studenckich i badawczych. Jeśli jesteście zainteresowani, prosimy o wysłanie e-maila z krótkim zgłoszeniem zawierającym informacje odnośnie dostępnego czasu i umiejętności.

This website uses cookies. Those have two functions: On the one hand they are providing basic functionality for this website. On the other hand they allow us to improve our content for you by saving and analyzing anonymized user data. You can redraw your consent to using these cookies at any time. Find more information regarding cookies on our Data Protection Declaration and regarding us on the Imprint.

Mandatory

These cookies are needed for a smooth operation of our website.

statistic

Name Purpose Lifetime Type Provider
_pk_id Used to store a few details about the user such as the unique visitor ID. 13 months HTML Matomo
_pk_ref Used to store the attribution information, the referrer initially used to visit the website. 6 months HTML Matomo
_pk_ses Short lived cookie used to temporarily store data for the visit. 30 minutes HTML Matomo