Witamy w dziale tematycznym "Socjologia dla pracy socjalnej

Socjologia zajmuje się wzajemnymi powiązaniami między działaniem społecznym a strukturami społecznymi w teorii i empirii. Może dostarczyć pracy socjalnej narzędzi do zrozumienia kontekstów społecznych i socjalnych w ich złożoności.

W nauczaniu dla programów studiów licencjackich i magisterskich w pracy socjal nej, dyskusje na temat mikrosocjologicznych pytań dotyczących działań jednostek i grup społecznych są ściśle powiązane z mezosocjologicznymi pytaniami o organizacje i sieci oraz z makrosocjologicznymi pytaniami o struktury, instytucje i dynamikę zmian w społeczeństwie jako całości.

W zorientowanych na zastosowania badaniach wydziału, socjologiczne podejścia naukowe łączą się transdyscyplinarnie z wiedzą z zakresu nauk edukacyjnych i nauk o pracy socjalnej.

Uwaga dla studentów

Upewnij się, że korzystasz z internetu w sposób zrównoważony!

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi akademickiej korespondencji elektronicznej

Jeśli jesteś zainteresowany pracą jako student lub asystent badawczy, wyślij e-mail z krótką aplikacją zawierającą ilość czasu i umiejętności.