Dyrektorzy Zarządzający

  • Prof. dr hab. dr h.c. Marek Bojarski
    były Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Prof. Dr. Dr. h.c. Lothar Knopp
    Kierownik Katedry Prawa Państwowego, Administracyjnego i Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Zarządzający Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych BTU Cottbus