Prof. dr hab. Marek Górski
Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Profesor Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego