• Prof. dr hab. dr h.c. Marek Bojarski
  były Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
   
 • Prof. dr hab. Karol Kiczka
  Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
   
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kocowski
  Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
   
 • Prof. dr hab. Marek Górski
  Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Profesor Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego'
   
 • Prof. Dr. Dr. h.c. Lothar Knopp
  Kierownik Katedry Prawa Państwowego, Administracyjnego i Ochrony Środowiska oraz Dyrektor Zarządzający Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych na BTU Cottbus - Senftenberg
   
 • PD Dr. iur. habil. Jan Hoffmann, LL.M. Eur. 
  Kierownictwo, organizacja i zarządzanie, koordynacja Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych na BTU Cottbus - Senftenberg
   
 • Mag. Diana Stypula, LL.M. mult.
  Kierownictwo i koordynacja badań naukowych i współpracy polsko-niemieckiej w Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych na BTU Cottbus – Senftenberg
   
 • Alfred Funk
  Współdyrektor Centrum Nauk Prawnych i Administracyjnych na BTU Cottbus - Senftenberg