Kontakte

Studiengangsleitung

Prof. Dr. rer. pol. Florian DostT +49 (0) 355 69-2923Florian.Dost(at)b-tu.de

Fachstudienberatung

Vanessa LauT +49 (0) 355 69-2986Vanessa.Lau(at)b-tu.de

Fachschaft

Team 1: Gebühren und Grundsatzangelegenheiten

T +49 (0) 355 69 5601studium+serviceteam1(at)b-tu.de

Team 2: Studiengänge der Fakultät 5

T +49 (0) 355 69 5602studium+serviceteam2(at)b-tu.de

Team 3: Programme (ESiSt, Brücke zum Studium, Orientierungsstudium)

T +49 (0) 355 69 5603studium+serviceteam3(at)b-tu.de

Team 4: Bewerbung und Zulassung

T +49 (0) 355 69 5604zulassung(at)b-tu.de

Prüfungsausschuss

Prof. Dr. oec. habil. Jan SchnellenbachT +49 (0) 355 69-2914jan.schnellenbach(at)b-tu.deLehrgebäude 10 (Raum: 423a), Zentralcampus

Team Internationale Zulassungen

T +049 (0) 355 69-2105internationaladmission(at)b-tu.de