Kontakt

Studiengangsleitung

Prof. Dr. rer. nat. Michael BeckT +49 (0) 3573 85-523Michael.Beck(at)b-tu.de

Fachschaft

Team 1: Gebühren und Grundsatzangelegenheiten

T +49 (0) 355 69 5601studium+serviceteam1(at)b-tu.de

Team 2: Studiengänge der Fakultät 3

T +49 (0) 355 69 5602studium+serviceteam2(at)b-tu.de

Team 3: Programme (ESiSt, Brücke zum Studium, Orientierungsstudium)

T +49 (0) 355 69 5603studium+serviceteam3(at)b-tu.de

Team 4: Bewerbung und Zulassung

T +49 (0) 355 69 5604zulassung(at)b-tu.de

Prüfungsausschuss

Prof. Dr.-Ing. Friedrich LenkT +49 (0) 3573 85-521Friedrich.Lenk(at)b-tu.de

Team Internationale Zulassungen

Fachstudienberatung

Prof. Dr. rer. nat. Michael BeckT +49 (0) 3573 85-523Michael.Beck(at)b-tu.de