Akademische/r Mitarbeiter/in

Jian Wang, M.Sc.
jian.wang(at)b-tu.de
T +49 (0) 355 69 3723

Elena Sidorov, M.Sc.
sidorov(at)b-tu.de
T +49 (0) 355 69 3752